دسته بندی ها
ویژه ها

دانلود کتاب های آمادگی آزمون آیلتس Cambdrige IELT

کتابهای Cambridge IELTS کتاب شماره 1 تا 12


دانلود مجموعه کتابهای Cambdridge Practice test for IELTS

 

کتاب های شماره 12 بر روی سایت قرار گرفت.


Cambridge IELETS 12

 

دانلود  دانلود فایل PDF کتاب Cambridge IELTS 12 - General   (حجم: 97 مگابایت)  (جدید)

دانلود  دانلود فایل PDF کتاب Cambridge IELTS 12 - Academic   (حجم: 101 مگابایت)  (جدید)

دانلود  دانلود فایل صوتی کتاب Cambridge IELTS 12   (حجم: 74 مگابایت)  (جدید)


 

دانلود  دانلود فایل PDF کتاب Cambridge IELTS 11 - General   (حجم: 6 مگابایت)

دانلود  دانلود فایل PDF کتاب Cambridge IELTS 11 - Academic   (حجم: 7 مگابایت)

دانلود  دانلود فایل صوتی کتاب Cambridge IELTS 11   (حجم: 171 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل PDF و صوتی کتاب Cambdrige IELTS 10   (حجم: 100 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل PDF و صوتی کتاب Cambdrige IELTS 9   (حجم: 140 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل PDF و صوتی کتاب Cambdrige IELTS 8   (حجم: 98 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل PDF و صوتی کتاب Cambdrige IELTS 7   (حجم: 116 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل PDF  کتاب Cambdrige IELTS 6   (حجم: 108 مگابایت)

دانلود  دانلود فایل  صوتی کتاب Cambdrige IELTS 6   (حجم: 131 مگابایت)
 


 

دانلود  دانلود فایل PDF و صوتی کتاب Cambdrige IELTS 5   (حجم: 32 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل PDF و صوتی کتاب Cambdrige IELTS 4   (حجم: 45 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل PDF و صوتی کتاب Cambdrige IELTS 3   (حجم: 22 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل PDF و صوتی کتاب Cambdrige IELTS 2   (حجم: 27 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل PDF و صوتی کتاب Cambdrige IELTS 1   (حجم: 14 مگابایت)


رمز رمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com


راهنماپس از دانلود، با استفاده از نرم افزار Winrar و پسورد داده شده فایل ها را Extract نمایید.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.